Håp om grønnere UKA-19- Default

Uka

Samarbeidet mellom UKA-17 og Statoil er offisielt, men det stilles spørsmål ved miljøaspektet rundt festivalen.

I starten av februar ble det kjent at UKA har signert en samarbeidsavtale med Statoil for festivalen som går av stabelen i oktober. Samarbeidet med det delvis statseide selskapet har foregått i flere tiår, og siden UKA-07 har de vært eneste hovedsamarbeidspartner. Kritikken mot samarbeidet har ikke latt vente på seg. For Martin Næss har det vært en gledens dag og ifølge UKEsjefen er vi nå ett steg nærmere UKA-17.

- Annonse -

Sammen med UKAs næringslivssjef Gudrun Glende kommenterte de i det tidligere intervjuet med Dusken.no at de opplever at Statoil ønsker å nå ut til studenter som kan bidra med overgangen fra olje til fornybar energi.

Fylkesleder Alex Rambech i Natur og Ungdom Sør-Trøndelag stiller spørsmål ved Statoil som samarbeidspartner.

Reklame

– Statoil har interesser innenfor olje uansett hva de sier. De driver jo fortsatt oljevirksomhet og de presser konsesjonsrunder, utdelinga av oljefelt, og nye brønner.

I oktober i fjor rapporterte Dagens Næringsliv at Statoil har mottatt godkjenning for å bore fire nye brønner. Produksjonen er ventet å starte i 2019.

Ingrid Øilo Marcussen er leder av lokallaget Spire Trondheim. Hun er enig i at Statoil sier de er et lasteskip i ferd med å snu, men at det går for seint.

– Det er kjempeflott at de satser grønt og fornybart, men de driver faktisk enda med olje.

Videre stiller Marcussen spørsmål ved hvorfor Statoil ønsker samarbeid med festivalen.

– Jeg synes ikke de er ærlige nok om hvilken motivasjon som ligger bak samarbeidet med UKA.

UKAs framtid

UKEsjef Næss har kommentert at for at UKA skal kunne innfri forventningene til publikum og Samfundet, er Statoil en nødvendig partner. Han legger vekt på at de ønsker et samarbeid så lenge det er mulig, og mener at det kan gi en kompetanseheving. Tidligere UKEsjef Gjertrud Hole Kjøstolfsen sa også i 2015 at et arrangement uten Statoil ville være vanskelig å få til. Det til tross for at andre store festivaler som Øya og Pstereo har sponsorer og samarbeidspartnere med mer miljøvennlige holdninger.

– For at vi skal kunne drive på et så stort nivå må vi etterstrebe det å jobbe på en profesjonell måte, spesielt siden hele apparatet er basert på frivillige, forklarer Næss.

Videre utdyper Næss at Statoil har mange interne avdelinger som driver med fornybar energi, og hvordan man i større grad kan kombinere olje med det fornybare så det på sikt kan erstatte olje.

– For å klare å møte framtidas utfordringer og klare å finne løsninger er de nødt til å komme i kontakt med flinke studenter fra alle fagområder. Det skal også sies at vi samarbeider med flere aktører. Det er bare hovedaktøren som er offisiell så langt, forteller Næss.

Det at UKA igjen har tatt en beslutning om å inngå et samarbeid med Statoil, kan gjøre det vanskelig for studenter som ønsker å støtte mer miljøvennlige arrangementer, mener Ingrid Øilo Marcussen.

Hun krysser likevel fingrene og tror at ved å fortsette å belyse miljøaspektet ved sponsoravtalen vil det kanskje bli noen endringer i framtida.

– Vi får håpe at vi får et grønnere Statoil sammen med UKA-19, eller kanskje til og med et UKA-19 uten Statoil, avslutter Marcussen.

 

- Annonse -