Fylkesordføreren lurer på hvor pengene skal hentes fra for å finansiere fjerning av nattakst på buss og trikk. Å redusere dagtilbudet er uaktuelt sier han.

Studentene i Trondheim har vist et stort engasjement rundt temaet nattakst på buss. Velferdstinget har samlet inn over 7000 underskrifter i kampen for å fjerne den.

Les også: Nå slår studentene tilbake mot nattaksten

- Annonse -

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Sør-Trøndelag fylkeskommune er imidlertid mer skeptisk til et vedtak om å fjerne nattaksten. Han lurer på hvor pengene skal hentes fra for å finansiere dette.

– AtB har gitt oss et anslag på at det vil koste rundt 20 millioner kroner å fjerne nattaksten. Disse pengene må hentes fra andre områder og vil dermed gå utover andre tilbud, forteller han til Under Dusken.

Saken fortsetter etter annonsen

Les også: – Viktig å fjerne nattakst på kollektivtransport

Vil gå utover busstilbudet på dagtid

I juni i fjor ble det lagt fram et forslag på Fylkestinget om å fjerne nattakst på buss og trikk. Dette ble nedstemt etter at Sandvik brukte sin dobbeltstemme for å få flertall imot forslaget.

– Jeg mener det er useriøst å legge fram et slikt forslag uten å fortelle hvor pengene skal komme fra. Det er ingen som vil ta midler fra kulturbudsjettet eller fra de videregående skolene, så da må midlene oppdrives innenfor kollektivtilbudet.

[ image ]

Sandvik forteller at dette vil gå utover kollektivtilbudet på dagtid.

– Kollektivtilbudet på dagtid trenger allerede økt kapasitet da det er problemer med overfylte busser og forbikjøringer, så det å redusere busstilbudet på dagtid er ikke et alternativ, legger han til.

Les også: Må bevise at studenter ønsker billig nattbuss

I hovedsak var det H, Frp, MDG, SV, V, Rødt og Pp som stemte for forslaget, mens Ap, Sp og Krf stemte imot.

Nattbuss inkludert i semesterkort

Onsdag denne uka var leder for velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, Ida Medina Jodanovic, i møte med Fylkesordføreren for å presentere resultatet av underskriftskampanjen. Til tross for over 7000 underskrifter er han ikke overbevist.

– Det er mange underskrifter, men jeg er usikker på hvor treffsikkert det er. Hvor mange av de som skrev under kommer likevel ikke til å ta nattbussen, men heller gå eller ta taxi?

Les også: – Jeg tar aldri nattbuss, fordi taxi er billigere

Sandvik er klar på at Fylkeskommunen er opptatt av at Trondheim skal være Nordens beste studieby og at studentene blir tatt på alvor. Han tror likevel det finnes bedre løsninger enn kun å fjerne nattaksten. Blant annet et samarbeid med Studentsamskipnaden om et nytt semesterkort der nattbussrabatt er inkludert.

– Vi vil nå gå i dialog med Trondheim kommune, AtB, Studentsamskipnaden og Velferdstinget for å utforske muligheten for å knytte et nytt semesterkort opp mot semesteravgiften. Tanken er å ha nattbussrabatt inkludert i semesterkortet, forklarer han.

Sandvik opplyser også at Fylkesrådmannen har fått i oppgave å grave litt dypere i tallene for å få et bedre bilde av de økonomiske konsekvensene av en eventuell fjerning av nattaksten.

– Oppleves som et «plaster på såret»

Leder Ida Medina Jodanovic for Velferdstinget er i utganspunktet ikke negativ til at fylket ser på andre muligheter for å gjøre kollektivtransporten rimeligere for studenter.

– Akkurat det er jo kjempeflott, men jeg føler at de roter veldig i denne saken. Vårt eneste ønske var at nattaksten skulle fjernes, sier Jodanovic til Under Dusken.

Hun er ikke videre imponert om løsningene med et semesterkort med nattbussrabatt.

– Med denne løsningene vil ikke nattakstene fjernes. Jeg vil si at jeg ikke helt forstår tankegangen til fylkesordføreren her. Det oppleves kanskje som at dette «semesterkortet» er et plaster på såret, og en distraksjon.

Selv med signalene fra fylkesordføreren opplever Jodanovic at kampsaken til studentene står sterkt.

– Studentene har vist et utrolig engasjement som har blitt godt lagt merke til av politikerne. For oss er det viktig å fortsette den gode dialogen med kommunen og fylkeskommunen, slik at de forstår viktigheten av å fjerne nattaksten.

Redd for at distriktene rammes

En av dem som stemte imot forslaget i juni var gruppeleder Karin B. Bjørkhaug i KrF. Hun mener det er viktig å få på plass en konsekvensutredning før det tas noen avgjørelse om å fjerne nattaksten.

[ image ]

– Vi har ansvaret for kollektivtransporten i hele fylket og må derfor også tenke på tilbudet ute i distriktene. Flere steder er det behov for økt kollektivtilbud og mange steder er ikke nattbuss et tilbud engang, sier Bjørkhaug.

Hun legger til at hun synes fjerning av nattakst kan være et godt tiltak, men at det vil få økonomiske konsekvenser.

Bjørkhaug mener likevel at underskriftskampanjen og oppslagene i mediene sender et tydelig signal til fylkeskommunen.

– Vi må ta dette på alvor. Neste steg nå bør bli å utrede konsekvensene av å fjerne nattaksten, sier Bjørkhaug.

- Annonse -