Arkeologistudiet ved NTNU har krevd egenandel for obligatoriske aktiviteter, noe som er lovstridig.

Har krevd egenandel i flere år

– Vi har hatt egenandel på feltkurs helt siden 1995, sier seniorrådgiver Rune Kristian Hansen ved Institutt for historiske studier.

Hansen viser til et brev som ble utsendt av Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Agder i 2006, der det står at man burde forsøke å unngå egenandeler, men at man kan kreve mindre beløp. Beløpene må baseres på hvor stor kostnader en student har i løpet av et vanlig studieår.

- Annonse -

[envira-gallery id=”1170″]

Det anbefales av departementet at kursene skal baseres på frivillighet, og at de som ikke kan betale egenandel burde få et alternativt opplegg. Hansen sier at så langt han vet har ingen meldt avbud på kurs, og derfor har det ikke vært snakk om å sette opp alternative kurs for de som ikke har kunnet dra.

[envira-gallery id=”1170″]

- Annonse -