Idioter over hele lan
det er i ekstase etter at
NHO har bestemt seg
for å godkjenne «Liv
ets harde skole» som
utdanningsinstitusjon.
Mens det tidligere har bare vært
begrenset til Facebook, kan man
nå oppføre at man har gått «Livets
harde skole» på CVer og o
!
entlige
dokumenter. Dette gleder idioter på
Facebook, mange av dem ungdomss
koledropouts og arbeidsledige.
– Dette er en gledens tid for meg.
Med dette på søknaden min har jeg
en mye større sjanse for å få drøm
mejobben på Esso, forteller dust
Kent-Jørn Ronnysen.
NHO opplyser at feilstavinger som
«livet’s hare skole» også godkjennes.
Skatteetaten henger også med på
utviklingen. I forrige uke ble det an
nonsert at man kan fra 2014 oppføre
«Pappa betaler» som arbeidsgiver på
selvangivelsen. Dette vil imidlertid
føre til økt skatt for vedkommende
sin far i form av arbeidsgiveravgi
.
Heidi Strand i Instituttet for Intelli
gensforskning mener at utviklingen
vil ha en negativ e
!
ekt om den
fortsetter slik.
– Det er viktig å prøve å begrense id
iotien på nettet. «Livets harde skole»
og «pappa betaler» burde heller bli
forbudt, mener Heidi Strand, og
legger til:
– Og for guds skyld, forby bruk av
ordet «
#
esboka»
- Annonse -