Tekst: Marte Sæther Ottesen,

Foto: Lennart Perlenhem/Norden.org (CC BY 2.5 DK),

Publisert: 14.02.2018 17:48,

Tirsdag ble det klart at Stortinget ønsker å lovfeste rett til studentombud for alle studenter i Norge.

Stortingsvedtaket gir nå alle studenter i Norge tilgang til studentombud, også de ved mindre institusjoner. Enstemmig utdanningskomité på stortinget stemte frem APs forslag om at alle studenter skal ha samme tilgang til studentombud.

Men hva er egentlig et studentombud, og hvorfor er det så viktig at alle har tilgang til det?

Uavhengig aktør

NTNU har hatt studentombud siden høsten 2017, og er en av ti utdanningsinstitusjoner som i dag har studentombud i Norge. Lennart Soligard, NTNUs ombud, forklarer at et studentombud er en uavhengig aktør i organisasjonen, som helst innehar juridisk kompetanse.

– Studentombudet kan gi studentene juridisk rådgivning og bistand, og følge opp saker som angår studenters rettigheter og plikter i studiehverdagen.

Han forteller videre at ombudets bistand innebærer alt fra alvorlige saker som trakassering, til mer ordinære saker hvor studenter føler seg urettferdig behandlet. Noe som eksempelvis kan gjelde eksamensspørsmål, som sensur eller manglende svar eller begrunnelse på sensurering.

[ image ]

Foto: Privat
Lennart Soligard, NTNUs studentombud, gir studentene juridisk bistand.

Viktig for begge parter

Soligard påpeker at det er mange argumenter som tilsier at studentombud er et positivt og viktig tilskudd ved høyskoler og universiteter.

– Jeg tenker at studentombudsrollen er viktig, ikke bare som en bidragsyter for å ivareta studentenes rettssikkerhet i studiehverdagen, men også overfor organisasjonen i seg selv. Via studenthenvendelser kan ombudet bli kjent med forhold, som ellers ikke ville ha kommet til overflaten, og som kan belyse rutinemessige forbedringspunkt innad i organisasjonen.

Et studentombud vil i følge Soligard kunne bidra til å etablere god praksis og økt rettssikkerhet for studenter ved utdanningsinstitusjonen. Uavhengigheten er et viktig aspekt ved ombudsordningen som høster tillitt hos studentene, og gir et lavterskel tilbud om rådgivning og hjelp.

Beskytter studentene

Mats Beldo, leder for Norsk Studentorganisasjon, jubler over vedtaket. NSO har de siste årene jobbet svært hardt for å ivareta studenters interesser og rettigheter, å sikre studentombud har vært en viktig del av det.

– At alle studenter har rett på tilgang til studentombud er kjempeviktig for studenters rettsikkerhet. Fjorårets saker om mobbing og seksuell trakassering har vist hvor viktig det er at studenter har noen som vet hvordan man skal gå frem for å få sine saker behandlet riktig, forteller Beldo.

- Annonse -