Tekst: Marie Lytomt Norum, Redaktør i Under Dusken,

Foto: Illustrasjonsfoto, Haakon Korbi Kolstad,

Publisert: 06.02.2018 15:09,

Spiseforstyrrelser kureres ikke med en vektskål og normalvektig BMI.

Mange glemmer at spiseforstyrrelser kan
sammenlignes med selvskading, rusmisbruk
og alkoholavhengighet. For de som er i
en utrygg situasjon i livet, og kanskje ikke
klarer å sette ord på hva som er galt, kan en
spiseforstyrrelse være en måte å fysisk skade
seg selv for å få utløp for det som foregår i
hodet. Det er en form for kontroll, når man
står overfor noe man ikke kan kontrollere.

Det er lettere å forholde seg til en fysisk
lidelse, enn en psykisk. Enten man nekter
kroppen kalorier, kaster dem opp, har et
overdrevent sunnhetsfokus, eller overspiser
– så er matproblematikken en måte å dekke
over det bakomliggende problemet som
trenger behandling. Det kan handle om alt
fra traumer, mobbing og prestasjonspress, til
usikkerhet og dårlig selvbilde.

Derfor er det viktig å forstå at
spiseforstyrrelser er et rop om hjelp, og ikke
et ønske om oppmerksomhet. Det finnes
mange måter å flytte fokus fra et problem
til et annet. Spiseforstyrrelser er ikke den
formen som rammer flest, men den får mye
oppmerksomhet og er stigmatisert. Som
behandler, venn eller bekjent, må man se
forbi det fysiske problemet, og ikke tro at det
handler om kropp og utseende. Dersom det
kun fokuseres på vekt og de ytre faktorene
rundt sykdommen, er risikoen for tilbakefall
stor. Det er tankemønsteret som må endres.

- Annonse -