Tekst: Line Sandvik,

Foto: Jonas Halse Rygh,

Publisert: 15.02.2018 17:37,

Tidligere leder for Studenttinget ved NTNU og student Marte Øien er en av tre mulige kandidater for lederstillingen i Norsk Studentorganisasjon.

Norsk Studentorganisasjon:

  • Stiftet 1. juli 2010.
  • Partipolitisk uavhengig studentorganisasjon.
  • Ivaretar studentenes interesser og rettigheter, og fremmer engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studenter.
  • Står for 31 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler. Det tilsvarer rundt 230 000 studenter.

Dersom hun blir valgt til NSO-leder er hennes mål klare: Marte ønsker å styrke lovverket som regulerer læringsmålene.

– For at vi som studenter skal kunne tilegne oss læring på en best mulig måte må forutsetningene ligge til rette for det. Et trygt og godt læringsmiljø har alle de rammene som kreves for at studenter kan fokusere på studiene og ikke de omkringliggende omstendighetene.

Trygge rammer

Øien vil at flere studenter skal fullføre utdanningen sin, og hun ønsker å bidra til at dette blir mulig. Samme hvilken etnisitet eller funksjonsnivå man har, eller om man har det vanskelig, skal opplevelsen av at man har de samme sjansene som alle andre studenter være til stede.

– Jeg har personlig et tilretteleggingsbehov i forbindelse med studiene. Likevel kommer den store motivasjonen for å jobbe med dette fra alle de studentene jeg har møtt som kjemper seg gjennom studiene til tross for store utfordringer.

Øien ønsker også å tydeliggjøre studentenes rettigheter.

– Sammenlignet med arbeidstakere som har sine rettigheter regulert i arbeidsmiljøloven, har studentene på sin side et lite avsnitt i universitets- og høyskoleloven. Lovteksten har en rekke mangler på flere områder, blant annet klare definisjoner, utdypelser og krav, noe som må på plass for at lovverket skal bli mer anvendelig og for at det skal være lik praksis på tvers av utdanningsinstitusjonene. Når det kommer til for eksempel tilrettelegging er det rom for store variasjoner i hva utdanningsinstitusjonene legger hva som er «mulig» og «rimelig».

Årevis med engasjement

Øien har hatt en rekke verv opp gjennom årene, både nasjonalt og internasjonalt. Nylig gikk hun av som leder i Studenttinget ved NTNU, og har dermed også ett år med ledererfaring i ryggen.

– Året som leder av Studenttinget har lært meg mye om meg selv og hvordan jeg presterer på beste vis, men også hvordan man skal få det beste ut av et sammensatt team. Det å skulle prestere når du befinner deg utenfor komfortsonen og jobbe strategisk for å få gjennomslag for politikken er noe jeg har fått veldig mye igjen for og har tatt i bruk i andre sammenhenger.

Hun har vært aktiv innen studentpolitikken i Trondheim i fire år, og vært engasjert i politikk siden hun var 15 år gammel. Tidligere har hun fortalt om hvor stor rolle familien hennes spiller når det kommer til hennes eget engasjement.

– Engasjementet for politikken har bare blitt større og større. Jeg har flere verv bak meg, både i Trondheim og i NSO. De har gitt meg en bred erfaring som jeg mener vil være en styrke å ha med seg inn en lederrolle i NSO.

Hard konkurranse

I tillegg til Marte Øien, stiller også Kai Steffen Østensen og Ida Austgulen som kandidater for lederstillingen. Østensen var leder i Studentorganisasjonen i Agder i to år, og har også stått på stortingslista til Arbeiderpartiet. Austgulen er tidligere nestleder både i Velferdstinget i Vest og for studentdemokratiet på Høgskolen i Bergen.

[ image ]

Foto: Hans Fredrik Sunde
Jone Trovåg (t.v.) og Stein Olav Romslo har tidligere hatt verv i Studenttinget NTNU.

NTNUs Stein Olav Romslo og Jone Trovåg stiller begge til NSOs arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget tar seg av den daglige driften i organisasjonen, og er den politiske ledelsen av organisasjonen. Sentralstyret er de som innstiller saker til landsmøtet, og vedtar politikk basert på den politikken landsmøtet har vedtatt.

Romslo er tidligere fag- og forskningspolitisk ansvarlig ved Studenttinget NTNU, samt sittende sentralstyremedlem i NSO. Trovåg var tidligere leder ved Studenttinget NTNU, og har stilt til valg før, men ønsker å stille til gjenvalg. Trovåg er sittende internasjonal ansvarlig hos NSO.

- Annonse -