Tekst: Line Fjørstad, Leder for grønn ungdom i Trøndelag,

Foto: Amalie Hoff Ludvigsen,

Publisert: 15.02.2018 11:02,

Det overordna målet i politikken bør være at vi skal nyte gode liv innafor naturens tålegrenser.

Se for deg at noen utenomjordiske vesen går til
angrep på oss ved å forurense jordas atmosfære.
Lufta vi puster inn blir helseskadelig, særlig for
barn. I løpet av et år tar forurensinga livet av mer
enn tre ganger så mange mennesker som aids,
tuberkulose og malaria gjør til sammen. Hva
skulle du gjort? Jeg skulle forsvart hjemplaneten
min. Selvsagt ville jeg det. Alle jeg er glad i bor jo
her. Dessverre finnes det ikke piller mot møkkete
vann, men det finnes sykdomsforebyggende
miljøtiltak. Vi kunne for eksempel latt bilen stå
litt oftere. At lufta skal bli ren igjen etter det
utenomjordiske angrepet er vel verdt det.

Det utenomjordiske angrepet er oppspinn.
Forurensinga er derimot reell, og den utgjør et
digert helseproblem i dag. Så hvorfor forsvarer
vi ikke jorda vår og folket vårt? Det spørs om
det ikke er fordi vi er vår egen fiende i dette
tilfellet. Den erkjennelsen er tøff, noe som fører
til at vi stadig kommer med unnskyldninger:
«Forurensing er neppe så farlig som forskerne
sier. Min livsstil og mitt forbruk har ingenting
med miljøet å gjøre. Naboen er verre». La oss
bare slutte med det der. Det er vår skyld at livet
på jorda lider sånn, men glem nå det. Vi må gjøre
det som står i vår makt for å begrense lidelsen.

Sammenhengen mellom miljø og helse er klar.
Den er lett å fatte når det gjelder eksempelvis
forurensing. Klimagassutslipp går imidlertid
langt over hodet på enhver – bokstavelig talt. Når
det kan virke som at vi grønne politikere bare har fått klimagasser på hjernen er det nødvendig å
minne om at også klima påvirker folkehelsa.
Klimaendringene gjennom de neste tiårene vil
først og fremst forsterke helseproblemer som
allerede eksisterer. Fram mot år 2100 kommer
klimaendringer i form av mer ekstremvær
og mindre matproduksjon til å være direkte
helseskadelig i mange regioner. Derfor er klima
vår tids største utfordring.

Trygge sykkelveier, inkluderende nærmiljø,
plantebasert kosthold og stabilt klima er
utvilsomt bra for folkehelsa. Så kan du selvsagt
hevde at miljøskadelig atferd som å reise til syden
flere ganger i året hever din livskvalitet. Det er
mulig at det stemmer. Greia med folkehelse – og
med politikk – er at det handler ikke bare om
deg. Altså, jeg er grunnleggende liberal. «Min
frihet slutter der din begynner» er et uttrykk jeg
lever etter. Det vil si at du kan be meg få hodet
ut av mitt eget rumpehull hvis min frihet til å
kjøpe alt jeg ønsker meg rammer din frihet til
å gå utendørs, men det er ikke sikkert at du er i
stand til å si ifra. Kanskje er du for sliten. Kanskje
bor du langt unna. Kanskje er du ikke født ennå.

Miljøet vi lever i påvirker folkehelsa på både
godt og ondt. Grønn politikk er kampen for et
helsefremmende miljø for alle. Som vi rappa
i fjorårets feiteste valgkamplåt: «Miljø er ikke
alt, men alt er miljø. Å ikke stemme grønt er å
stemme for å dø».

- Annonse -