Tekst: Tore Sandnes Becker,

Foto: Tore Sandnes Becker,

Publisert: 18.02.2018 12:52,

Tolv av de 15 omkomne som har blitt funnet i Nidelva siden år 2000 er menn, nesten halvparten var i tjueårene.

Det er flere tusen som ferdes til fots ved og forbi Nidelva i helgene, men det er ikke alle som kommer seg trygt hjem. Da fadderperioden i 2017 var på hell ble det iverksatt flere leteaksjoner i Trondheim for å finne en savnet medstudent. Ordfører Rita Ottervik ba byens innbyggere å hjelpe til etter beste evne. Fire dager etter ordførerens oppfordring kom beskjeden at studenten var funnet druknet i Nidelva.

Et halvt år senere opplever Trondheim to nye drukningsulykker. Dette er et fenomen som dessverre ikke er nytt for byen, noe Adresseavisen også viser i sin artikkel. Søk i avisarkiv viser at det siden år 2000 har blitt funnet minst 15 personer omkommet i Nidelvkanalen. Tolv menn, hvor halvparten av disse var unge voksne mellom 20 og 21 år gammel.

Årsakene for ulykkene er sammensatte og ikke alltids like lett å gjøre rede for. Men det er flere politikere som har engasjert seg i saken for å finne forebyggende løsninger som kan være til hjelp for personer som havner i elven.

For dårlig sikret

Arbeiderpartipolitiker Julie Indstad Hole mener at sikringstiltakene rundt Nidelva har vært for dårlige, og står nå i spissen for å endre på dette.

– Vi kan ikke ha det sånn lengre. Det har vært tre personer som har druknet i elven det siste halve året. Det hjelper lite å ha livbøyer og stiger hvis de er vanskelige å se i mørket, sier Hole til Under Dusken.

[ image ]

Foto: Tore Sandnes Becker
Arbeiderpartipolitiker Julie Indstad Hole valgt inn i bystyret, maner til handling.

Flere av politikerne i Trondheim kommunes formannskap deler samme syn som Hole. Derfor ber nå formannskapet rådmannen om å komme på banen for å klarlegge hva slags sikringsmuligheter kommunen har.

– Det er en viktig sak, og vi vet at det er mange mennesker som oppholder seg nederst i Nordre gate på kveldstid og helger. Når alkoholinntaket er stort kan det også oppstå farlige situasjoner som det kan være vanskelig å komme seg ut av hvis man er uheldig, sier Hole.

En usett utsatt gruppe?

Siden 2003 er det i hovedsak Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet som har hatt ansvaret for byens politikk og prioriteringer. I et dokument fra 2010 som ordfører Rita Ottervik (AP) har signert står det at:

«Kommunen vil gi utsatte grupper bedre mulighet for å ta vare på egen helse gjennom informasjon, veiledning og støtte». (Kommuneplanens samfunnsdel 2009 – 2020).

Ut ifra funnene som er gjort gjennom søk i avisarkiv så ser det ut til at yngre menn er en svært utsatt gruppe for å omkomme i Nidelva. Hvorfor har ikke kommunen gjort noe med dette tidligere?

– Ulykker kan skje med hvem som helst, uansett alder og kjønn. Kommunen har heller ikke sittet stille de siste årene, og har sørget for at det har kommet opp redningsbøyer langs elva. Men hvis det stemmer det Under Dusken beskriver, så kan det også være en mulighet å for eksempel utbedre offentlige toalettfasiliteter, slik at man får potensielt færre fulle personer som ferdes ved elvekanten, svarer Hole.

En tankevekker

– Det er trist. Det er en tankevekker at det er så mange unge som drukner i elven, sier velferdtingsleder Thomas Krogstad Eriksen når han får høre tallene fra Under Dusken.

Lederen for studentenes Velferdsting i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har i sin tid som student hørt om mange nesten-ulykker i Trondheim.

[ image ]

Foto: Tore Sandnes Becker
– Det er sterke krefter i Nidelven. Det kan være lett å glemme, sier Eriksen.

Det at formannskapet til Trondheim ber rådmannen om å utrede sikringstiltak ved Nidelven, er noe han ønsker velkommen.

–Bedre lyssetting ved Nidelva er noe man har diskutert lenge her i byen, og det burde ha vært på plass, sier Eriksen.

Ta vare på hverandre

Når det kommer til inngjerding av elven har velferdstingslederen for Gjøvik, Ålesund og Trondheim et annet syn.

– Selv om at det er enkelte steder langs elva som kan være utsatt for bratte fall,
så bør man ikke stenge folk helt ute fra elva heller. Ulykker kan forhindres, det tror jeg, men handlinger motivert av psykiske lidelser kan ikke forhindres på den måten, sier Eriksen.

Arbeidet som Natteravnene gjør for folk i de sene nattetimer er noe han synes er beundringsverdig. Til folk i Trondheim har velferdtingslederen en klar og generell oppfordring i det henseendet.

– Ta vare på hverandre og prat med hverandre. Det hjelper, sier Eriksen.

- Annonse -