Tekst: Karoline Bernklev,

Foto: Oda Erika Eliassen Løkken,

Publisert: 05.02.2018 14:44,

Resultatene fra Studiebarometeret 2017 viser at en stor andel av norske studenter er lite motivert til å dra på utveksling. Ansa mener at utdanningsinstitusjonene må gjøre en bedre jobb med å motivere studentene.

Nokut presenterte nylig resultatene fra Studiebarometeret 2017, en undersøkelse som skal vise studentenes og de ansattes oppfatninger av studiekvalitet. Under delen om internasjonalisering kommer det fram at et stort antall norske studenter opplever at det er svak integrering av internasjonale studenter. Videre opplever flere også at det er manglende studiemuligheter på engelsk ved norske høyskoler og universiteter. Ansa (Association for Norwegian Students Abroad) mener dette er alt for dårlig, og at det bør være en vekker for utdanningsinstitusjonene.

[ image ]

Foto: Pressfoto ANSA
Ole Kristian Bratset i Ansa mener studenter får stort utbytte av å dra på utveksling.

– Det er viktig for studenter å tilegne seg internasjonal kunnskap, og få innsyn i andre tankesett og kulturer. Siden dette arbeidet er så svakt i Norge bør dette være et enda sterkere incentiv for å oppfordre studenter til å reise ut, sier president Ole Kristian Bratset i Ansa.

Forventning om utveksling

Undersøkelsen viser også at en stor andel studenter opplever mangel på oppfordring fra lærestedene sine om å dra på utveksling. Dette fører videre til at mange velger å ikke dra på utveksling, noe Bratset synes er frustrerende.

– Så lenge det fortsetter å være slik er det unntaket heller enn normen å dra på utveksling, og det bør være omvendt. Hver utdanningsinstitusjon bør først og fremst sende et tydelig signal til studentene om at det forventes at det drar på utveksling som en del av studieløpet.

Les også: Studentene savner veiledning

Bratset mener bedre tilrettelegging også er en viktig faktor, noe som gjenspeiles av undersøkelsen. Han ønsker at flere studier har åpne studiepoeng som gir rom for utveksling, samt at man sørger for gode samarbeidsavtaler med andre universiteter.

Bruk mulighetene

Når det gjelder NTNU oppfordrer Bratset spesielt studenter som opplever lite informasjon å legge litt press på dem som er oppover i systemet. Han tror at flere vil dra på utveksling hvis de vet om mulighetene som finnes.

– Jeg kjenner selv flere som har vært på utveksling gjennom NTNU som har vært veldig fornøyde. Jeg vet at det finnes flere gode avtaler, så det er bare å bruke de mulighetene som finnes!

- Annonse -